Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Informace pro strávníky

Jídelna PENZION a výdejna ZŠ Hranická

Volba a odhlášení jídla
Volba druhého jídla a odhlášení se provádí dva dny předem do 14 hod, ve výjimečných případech / náhlé onemocnění / týž den do 8.00 hodin / telefonicky /. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

Ceník

Zařazování žáků dle věkových kategorií je podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním
stravování. Žáci jsou zařazeni do výživových norem a finančních limitů rozhodných
pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.
/ 3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 a více let/.Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Platba   
Placení stravného se provádí inkasem ze sporožira nebo účtu jiných peněžních
ústavů, případně platbou v hotovosti, která musí být zaplacena vždy předem.
Částka za odhlášené obědy u platby v hotovosti se převádí na následující měsíc,
závěrečné vyúčtování se provádí za měsíc červen. Stravenky se prodávají poslední dva dny v měsíci.

Placení stravného je vždy 2 poslední dny v měsíci v kanceláři školní jídelny v době
               od 7.00 hod. do 10.00 hodin a od 14.30 hod. do 15.30 hod.
ostatní dny /výjimečně/ na jídelně PENZION
               od 7.00 hod. do 11.00 hodin a od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Výdej obědů
Jídelna PENZION: Obědy se vydávají pro cizí strávníky od 11.00 hod. do 12.30 hod.;
pro žáky gymnázia od 12.30 hod. do 14.00 hod.


Výdejna ZŠ Hranická: Obědy se vydávají od 11.10 hod. do 13.45 hod.; pro dojíždějící žáky od 11.30 hod. do 12.00 hod.