Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Poznávání chráněných oblastí moravských krajů – projekt EVVO

18. 11. 2019

Environmentální projekt – Poznávání chráněných oblastí moravských krajů probíhal na ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou v podzimních měsících školního roku 2019/2020. V září proběhly naplánované exkurze pro 1. stupeň a pro 8. a 9. ročník. Dne 25. 9. 2019 navštívili žáci 1. stupně se svými třídními učitelkami Stezku Valaška na Pustevnách. V rámci projektové výuky zpracovali žáci získané informace formou výtvarných prací, které si všichni žáci, učitelé i rodiče mohli prohlédnout na chodbě 1. stupně na nástěnkách. Byly vyhodnoceny nejzdařilejší výtvarná díla, autoři byli odměněni drobnými cenami. Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do PVE (Přečerpávací vodní elektrárna) Dlouhé Stráně. Získané informace z této akce žáci dále zpracovali v průběhu výuky přírodovědných předmětů. Vznikly tak informační materiály, které byly vystaveny na nástěnkách. Žáci 9. ročníku zpracovali oblast Hrubého Jeseníku, osmáci se věnovali PVE. Dalším úkolem bylo pro žáky pozorně tyto materiály prostudovat a připravit se na test. Začátkem listopadu byli vyhodnoceni ti, kteří zvládli test nejlépe a byli odměněni drobnými cenami. Nejlépe test zvládli J. Neoral a J. Ludík z 8. B a N. Machová z 9. A. Environmentální projekty tvoří důležitou součást vzdělávání a výchovy na základní škole a plán EVVO je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Prostřednictvím uskutečněných exkurzí žáci poznali nová místa a získali informace, které pak prezentovali svým spolužákům. Při tvorbě informačních materiálů se žáci naučili zpracovat získané znalosti a vytvořit práci, prostřednictvím které tyto informace předali ostatním spolužákům. Při vyhodnocení soutěží pak měli možnost své práce porovnat. Projektová výuka zaměřená na poznávání dalších oblastí bude probíhat v tomto školním i roce i v jarních měsících, kdy proběhnout aktivity u příležitosti Dne země. Celý projekt proběhl za finanční podpory Olomouckého kraje z programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019.

Koordinátor EVVO Mgr. Lenka Fišbachová