Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

NOVÉ METODY VÝUKY NA NAŠÍ ŠKOLE

21. 6. 2018

V tomto školním roce se naše škola zapojila do ŠABLON Ministerstva školství, v jejichž rámci probíhalo na škole několik projektů. Jedním z nich byla i tandemová výuka, do které se zapojily vyučující Mgr. Romana Vašíčková a Mgr. Veronika Kužílková. Jejím cílem bylo prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Dále také zlepšení kvality výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Celkem bylo zrealizováno 20 hodin tandemové výuky, 10 hodin v 1. pololetí a 10 ve 2. pololetí. Tento netradiční styl výuky byl aplikován v hodinách ruského jazyka ve třídách 7.A, 8.A a 9.A. Z pohledu vyučujících byly tyto hodiny přínosné, jelikož žáci měli vyplněný veškerý čas, takže neměli žádný prostor se bavit, otáčet se nebo se nudit, proto se zvýšila pozornost žáků a z hodiny si tak odnesli více poznatků než z běžné hodiny. Když vedla výuku jedna vyučující, druhá měla možnost sledovat, jak žáci reagují na pokyny vyučujícího a jak následně plní zadané úkoly, což v běžných hodinách v takové míře nelze. Velkou výhodou bylo, střídaní vyučujících v hodině, protože bylo možné si nachystat úkoly nebo hry náročnější na přípravu, které jedna z vyučujících chystala a druhá vedla hodinu.

Hodiny byly zaměřeny na osvojení nových poznatků, ale i procvičení a prohloubení gramatiky. V devátém ročníku, kde tandemová výuka probíhala nejčastěji, byla značná část hodin věnována reáliím Ruska, v sedmém ročníku především procvičování azbuky. V 8. A byl tento typ výuky uskutečněn pouze dvakrát a hodiny byly zaměřeny na zdokonalení čtení a celkové opakování. Největší úspěch zaznamenala hodina, která proběhla ke konci školního roku na školním dvoře ve třídě 9. A a následně i v 8. A. Během venkovní hodiny plnili žáci úkoly, které byly uschované různě na pozemku. Nejlepší řešitelé úkolů byli vyhodnoceni a odměněni.

Zpočátku byli žáci z těchto hodin nesví, ale postupně si na ně zvykli a dle jejich reakcí se jim zamlouvaly, stejně jako vyučujícím.