Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Besedy s tématem prevence

3. 2. 2017

     Koncem ledna proběhly na naší škole programy zaměřené na prevenci různých forem rizikového chování dětí a mládeže. Jednalo se o interaktivní besedy s odborníky na vybraná témata.

     25. ledna zavítal mezi šesťáky a sedmáky Mgr. Tomáš Velička, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě. S šesťáky si v dvouhodinovém bloku povídal na téma vztahů mezi spolužáky, jak budovat dobré kamarádské vazby, co je a co není šikana, jak se chovat k sobě navzájem, kde hledat pomoc v případě, že někdo bude jim či spolužákovi ubližovat.

     Sedmáci se zase těšili na program o nebezpečí internetu, o záludnosti sociálních sítích, o kyberšikaně. Přestože většina z dětí brouzdá na internetu velmi často a na sociálních sítích je též jako doma, sedmáci se od lektora dozvěděli docela znepokojivé a pro ně dosud neznámé informace: že zrušit si profil na Facebooku prakticky nelze, že osobní fotografie zveřejněné na stránkách Facebooku jsou majetkem Facebooku, že vytvoření falešného profilu není až tak složité, stejně tak možnost zneužití osobních údajů. Hodně smutné a varující byly skutečné příběhy dětí, které na svou důvěřivost či neznalost doplatily.

     Dobrovolníci z řad sedmáků pak v následujícím týdnu zavítali do osmé třídy a v rámci tzv. Peer programu seznámili své starší spolužáky s jimi absolvovanou besedou na téma kyberšikana.

     Třetí program, tentokrát pro ty nejstarší – žáky devátého ročníku – nesl název Nebezpečí drog. Jeho realizátory byly proškolené lektorky z přerovské neziskové organizace Kappa – Help, která se kromě jiného zabývá i pomocí drogově závislým.  Kluci a holky se zamýšleli, proč někdo sáhne po drogách, ptali se na možnost léčení a zdali je možné úplné vyléčení drogově závislého, pomáhali tvořit příběh, hledali řešení pro postavy příběhu, mohli pocítit bezvýchodnost situace lidí, které ovládla droga. Úsměv na tvářích deváťáků během programu skutečně nebyl…

     Šesťáci, sedmáci i deváťáci ohodnotili absolvované programy jako zajímavé a zdařilé. Líbily se jim a daly jim spoustu informací k zamyšlení.

Ivana Dvořáková, školní metodik prevence

    prevence-9.a-2017.jpg