Charakteristika školní družiny

Družina se nachází v samostatně stojící budově v areálu školy. Navštěvují ji žáci 1. – 5. ročníku. Nabízí žákům smysluplné využití volného času v době před vyučováním a po vyučování. K činnosti jsou tři samostatná oddělení. Kapacita ŠD je 100 žáků. Herny jsou vybaveny dětským nábytkem a materiálem k mimoškolní činnosti. Prostředí pro činnost školní družiny je různorodé, pestré a dobře vybavené materiálem pro plnění cílů vzdělávání. Motto školní družiny je: Umíme se bavit, umíme se smát, ale i sportovat. Pro činnost školní družiny se využívá budova VOLNOČASOVÉHO centra Hranická, počítačové učebny, aula, hřiště, sportovní hala, dopravní hřiště, dětské hřiště DUKLA. 

Provozní doba ŠD: 6:00 hod. – 7:45 hod. 
                               11:30 hod. – 16:15 hod. – v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a školní prázdniny

Informace pro rodiče 

Družinkovné od 1.9.2022
Plán činností školní družiny ve školním roce 2022/2023
Plín činnosti školního klubu ve školním roce 2022/2023
Nabídka zájmových kroužků

Dokumenty

Úplata ve školní družině
Školní vzdělávací program ŠD
Školní vzdělávací program ŠK
Vnitřní řád školní družiny (Ten posílám nový ) 

Akce školní družiny