Molatová Šárka

vedoucí učitelka

sarka.molatova@skolahranicka.cz

 

581 250 833
Kolmanová Miroslava
učitelka
miroslava.kolmanova@skolahranicka.cz

Dohnalová Šárka

učitelka

sarka.frelichova@skolahranicka.cz

Fraisová Antonie

učitelka

antonie.fraisova@skolahranicka.cz

Šromová Lenka

Číhalová Miroslava

asistent pedagoga

školní asistent

Provozní zaměstnanci v mateřské škole:
Siekliková Jaroslava
úklid

Bočánová Stanislava

úklid, výdej stravy