Kolmanová Veronika
vedoucí učitelka
veronika.kolmanova@skolahranicka.cz
skolka@skolahranicka.cz
581 250 833
Kolmanová Miroslava
učitelka
miroslava.kolmanova@skolahranicka.cz
Frélichová Šárka
učitelka
sarka.frelichova@skolahranicka.cz
Molatová Šárka
učitelka
sarka.molatova@skolahranicka.cz
Šromová Lenka
asistent pedagoga
Lívová Monika
školní asistent
Provozní zaměstnanci v mateřské škole:
Siekliková Jaroslava
úklid
Dobešová Hana
úklid, výdej stravy