Mgr. Martin Drietomský
ředitel školy, výchovný poradce
martin.drietomsky@skolahranicka.cz
581250823
Mgr. Lenka Fišbachová
zástupce ředitele školy
lenka.fisbachova@skolahranicka.cz
581250821
Mgr. Libuše Blumová
učitelka 1. st.
libuse.blumova@skolahranicka.cz

581250820

Mgr. Bronislava Ulmová
učitelka 1. st.
bronislava.ulmova@skolahranicka.cz

581250830

Mgr. Jana Špaldová

učitelka 1. st.

jana.spaldova@skolahranicka.cz

581250834

Mgr. Renata Vilišová
učitelka 1. st.
renata.vilisova@skolahranicka.cz
581250829
Mgr. Kamila Zezůlková
učitelka 1. st.
kamila.zezulkova@skolahranicka.cz
581250826
Mgr. Ivana Andrýsková
učitelka 2. st.
ivana.andryskova@skolahranicka.cz

581250831

Mgr. Hana Dohnalová Večerková

učitelka 2. st.
dohnalova.vecerkova@skolahranicka.cz
581250824
PhDr. Ivana Dvořáková
učitelka 2. st. metodik prevence
ivana.dvorakova@skolahranicka.cz
581250825
Mgr. Kateřina Fliedrová
učitelka 2. st.
katerina.fliedrova@skolahranicka.cz
581250827
Mgr. Zbyněk Grepl
učitel 2. st.
zbynek.grepl@skolahranicka.cz

581250832

Mgr. Jitka Sedláková
učitelka 2. st.
jitka.sedlakova@skolahranicka.cz
581250832
Mgr. Andrea Sobotková
učitelka 2. st.
andrea.sobotkova@skolahranicka.cz

581250827

Mgr. Hana Steinbachová 
učitelka 2. st.
hana.steinbachova@skolahranicka.cz
581250832

Mgr. Tereza Šimčíková

učitelka 2. st.

tereza.simcikova@skolahranicka.cz

581250831

Mgr. Eva Tomková

učitelka 2. st.

eva.tomkova@skolahranicka.cz

581250825

Mgr. Lenka Vašková
učitelka 2. st. metodik ICT
lenka.vaskova@skolahranicka.cz
581250832
Danuše Kubíková
asistent pedagoga
danuse.kubikova@skolahranicka.cz
581250820

Jana Kuličková

asistent pedagoga

jana.kulickova@skolahranicka.cz

581250824
Viktorie Zemánková
asistent pedagoga
viktorie.zemankova@skolahranicka.cz
581250829

Magda Suchánková

Mgr. Zdenka Molinari 

Tereza Mitrašová

Kristýna Tomíková

asistent pedagoga

speciální pedagog

asistent pedagoga

asistent pedagoga

magda.suchankova@skolahranicka.cz

zdenka.molinari@skolahranicka.cz

tereza.miklasova@skolahranicka.cz

kristyna.tomikova@skolahranicka.cz

 

581250824

581250824

581250824

581250824

Provozní zaměstnanci:
Milan Krejčiřík
školník
Naděžda Kundrátová
úklid
Jaroslava Siekliková
úklid

Hana Dobešová

úklid
Marcela Šindlerová
úklid