Mgr. Martin Drietomský
ředitel školy, výchovný poradce
martin.drietomsky@skolahranicka.cz
581250823
Mgr. Lenka Fišbachová
zástupce ředitele školy
lenka.fisbachova@skolahranicka.cz
581250821
Mgr. Libuše Blumová
učitelka 1. st.
libuse.blumova@skolahranicka.cz

581250820

Mgr. Bronislava Ulmová
učitelka 1. st.
bronislava.ulmova@skolahranicka.cz

581250830

Mgr. Jana Špaldová

učitelka 1. st.

jana.spaldova@skolahranicka.cz

581250834

Mgr. Renata Vilišová
učitelka 1. st.
renata.vilisova@skolahranicka.cz

581250826

Mgr. Veronika Venclíková

učitelka 1. st.

veronika.venclikova@skolahranicka.cz

581250829

Ing. Ivona Roubalová

učitelka 2. st.

ivona.roubalova@skolahranicka.cz

581250832

Mgr. Hana Dohnalová Večerková

učitelka 2. st.
dohnalova.vecerkova@skolahranicka.cz
581250824
PhDr. Ivana Dvořáková
učitelka 2. st. metodik prevence
ivana.dvorakova@skolahranicka.cz
581250825
Mgr. Kateřina Fliedrová
učitelka 2. st.
katerina.fliedrova@skolahranicka.cz
581250827
Mgr. Zbyněk Grepl
učitel 2. st.
zbynek.grepl@skolahranicka.cz

581250838

Bc. Andrea Tardíková

učitelka 2. st.

andrea.tardikova@skolahranicka.cz

581250831

Mgr. Apolena Drietomská

učitelka 2. st.

apolena.drietomska@skolahranicka.cz

581250827

Mgr. Hana Steinbachová 
učitelka 2. st.
hana.steinbachova@skolahranicka.cz
581250832

Mgr. Veronika Sehnalová

učitelka 2. st.

veronika.sehnalova@skolahranicka.cz

581250831

Mgr. Eva Tomková

učitelka 2. st.

eva.tomkova@skolahranicka.cz

581250825


Mgr. Lenka Vašková

Mgr. Markéta Bednářová

učitelka 2. st. metodik ICT

speciální pedagog

 

lenka.vaskova@skolahranicka.cz

marketa.bednarova@skolahranicka.cz

581250832

581250824

Danuše Kubíková
asistent pedagoga
danuse.kubikova@skolahranicka.cz
581250820

Simona Slaměník

asistent pedagoga, hospodářka

simona.slamenik@skolahranicka.cz

581250821

Viktorie Zemánková

Kristýna Tomiková

asistent pedagoga

asistent pedagoga

viktorie.zemankova@skolahranicka.cz

kristyna.tomikova@skolahranicka.cz

581250826

581250830

Magda Suchánková

 

 

asistent pedagoga

 

 

magda.suchankova@skolahranicka.cz

 

581250824

 

 

Provozní zaměstnanci:
Milan Krejčiřík
školník

Hana Dobešová

Ilona Hrušáková

Věra Doubravská

úklid

úklid

úklid

Marcela Šindlerová
úklid