NOVINKY

Rozloučení žáků devátých ročníků se základní školou ZDE

Vyhodnocení soutěží za druhé pololetí ZDE

Rozloučení se školním rokem 2023/24 v MŠ ZDE 

Lesní pedagogika v MŠ ZDE

Odměna 6.A za mezitřídní soutěž ZDE

Vyhodnocení nejlepších sběračů v MŠ  ZDE

Spaní ve škole I. třídy  ZDE

Vzdělávací akce – Rozbor odpadů v MŠ  ZDE

Piknik za odměnu pro 7. A  ZDE