NOVINKY

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 31.5. – 4.6. 2021

Po delší době u nás ve škole opět proběhl sběr starého papíru. Žáci, rodiče a zaměstnanci školy nasbírali 3 kontejnery starého papíru, tedy 21 700 kg. Celkový výdělek činil 43 400 Kč. Děkujeme všem, kteří se do sběru starého papíru zapojili a věříme, že se v příštím školním roce uskuteční sběr na podzim a následně na jaře. Více zde.                                                                                              Mgr. Kamila Zezůlková

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy vyhlašuje v termínu od 28. 6. 2021 – 29. 6. 2021 volby do školské rady /zákonní zástupci/.

Podrobné informace obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím Bakaláře.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. KVĚTNA 2021

Základní škola

– frekvence preventivního antigenního testování se stanoví na jedenkrát týdně /u všech ročníků/

– umožňuje se osobní přítomnost všech žáků bez rotací

– homogenita tříd a skupin není povinná

– nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá

   alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše

   sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech,

   jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

– nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení

– v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích

   cest

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.