Vítejte na stránkách mateřské školy

Naše mateřská škola realizuje výchovu a vzdělávání dětí od dvou do šesti let na základě školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Školka plná zábavy“. Naší snahou je inspirovat rodiče ke společným činnostem s dětmi. Jsme dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 56 dětí.

Naše třídy:

Malánci – tuto třídu navštěvují děti od 2 do cca 4.5 let
Velikáni – tuto třídu navštěvují děti od 4,5 do 6 let

Mateřská škola nabízí:

Provoz mateřské školy od 6:15 do 16:15 hod.
  • Pestrý program výletů a dopoledních i odpoledních akcí v průběhu školního roku (Bláznivé svátky, Jablíčkový den, Drakiáda, Dýňování, Dny povolání, Karneval, Besídky, Spaní pod stromečkem apod.)
  • Zakládáme si na laskavém přístupu k dětem i rodičům
  • Nabízíme zájmové kroužky pro děti: Výtvarníček, Hudebníček, Angličtina hrou
  • Uskutečňujeme rozmanité výtvarné, tvořivé, poznávací a sportovní aktivity během celého školního roku
  • Aktivně spolupracujeme s rodiči dětí (individuální komunikace, třídní schůzky, besedy, akce pro rodiče s dětmi)
  • Intenzivně připravujeme předškoláky na vstup do ZŠ
  • Téměř za každého počasí využíváme velkého sportovního hřiště v areálu školy, nového samostatného a odděleného dětského
  • Hřiště s průlezkami či velkou sportovní halu pro pohybové vyžití. V blízkosti školy pak navštěvujeme dopravní hřiště a jiná krásná místa.