Oznamujeme Vám, že dne 12. 4. 2021 dochází k obnovení výuky na 1.stupni základní školy a v mateřské škole. Organizace obnovení rotační výuky v ZŠ:

12.4 . 2021 – 16. 4. 2021 – prezenční výuka třídy 1. A, 2. A

19.4. 2021 – 23. 4. 2021 – prezenční výuka třídy 3. A, 4. A, 5. A

MŠ – obnovení provozu od 12. 4. 2021 – pouze děti předškolního věku.

Podrobné informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek a vedoucí učitelky mateřské školy e-mailem .

Třídní schůzky, které byly naplánované na čtvrtek 15. 4. 2021 se neuskuteční. Zákonní zástupci budou informováni o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím Bakaláře dne 15. 4. 2021.

Zápis do 1. třídy se koná v termínu od  6. 4. 2021 – 23. 4. 2021

Podrobné informace o způsobu konání zápisu do první třídy a potřebné tiskopisy naleznete ve složce  – Zápis do ZŠ a MŠ.