SBĚR STARÉHO PAPÍRU 31.5. – 4.6. 2021

Po delší době u nás ve škole opět proběhl sběr starého papíru. Žáci, rodiče a zaměstnanci školy nasbírali 3 kontejnery starého papíru, tedy 21 700 kg. Celkový výdělek činil 43 400 Kč. Děkujeme všem, kteří se do sběru starého papíru zapojili a věříme, že se v příštím školním roce uskuteční sběr na podzim a následně na jaře. Více zde.                                                                                              Mgr. Kamila Zezůlková

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy vyhlašuje v termínu od 28. 6. 2021 – 29. 6. 2021 volby do školské rady /zákonní zástupci/.

Podrobné informace obdrželi zákonní zástupci prostřednictvím Bakaláře.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. KVĚTNA 2021

Základní škola

– frekvence preventivního antigenního testování se stanoví na jedenkrát týdně /u všech ročníků/

– umožňuje se osobní přítomnost všech žáků bez rotací

– homogenita tříd a skupin není povinná

– nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá

   alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše

   sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech,

   jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

– nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení

– v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích

   cest

Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí. Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Sběr starého papíru se koná v termínu od 31. 5. 2021 – 4. 6. 2021.

Více informací zde.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Základní škola

– umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací

– pokračuje rotace tříd 2. stupně

– ruší se povinnost homogenních tříd a skupin

Školní družina

– provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin

– ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně

    do základních škol

Frekvence preventivního antigenního testu

– dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti

    žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně

    3 pracovní dny /testování pondělí a čtvrtek/

– 1. stupeň – jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu

    Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu

    testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

– zaměstnanci ve školství se testují ve frekvenci jedenkrát týdně. 

Oznamujeme Vám, že dne 10. 5. 2021 dochází k obnovení výuky na 2. stupni základní školy a k úplnému provozu MŠ.

Organizace rotační výuky v ZŠ:

10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 – prezenční výuka třídy 8. A, 8. B, 9. A, 9. B

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 – prezenční výuka třídy 6. A, 6. B, 7. A

MŠ – obnovení provozu od 10. 5. 2021 pro všechny děti MŠ.

Podrobné informace dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím Bakaláře a vedoucí učitelky mateřské školy e-mailem ihned po obdržení informací z MŠMT

Oznamujeme Vám, že dne 12. 4. 2021 dochází k obnovení výuky na 1.stupni základní školy a v mateřské škole. Organizace obnovení rotační výuky v ZŠ:

12.4 . 2021 – 16. 4. 2021 – prezenční výuka třídy 1. A, 2. A

19.4. 2021 – 23. 4. 2021 – prezenční výuka třídy 3. A, 4. A, 5. A

MŠ – obnovení provozu od 12. 4. 2021 – pouze děti předškolního věku.

Podrobné informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek a vedoucí učitelky mateřské školy e-mailem .

Třídní schůzky, které byly naplánované na čtvrtek 15. 4. 2021 se neuskuteční. Zákonní zástupci budou informováni o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím Bakaláře dne 15. 4. 2021.

Zápis do 1. třídy se koná v termínu od  6. 4. 2021 – 23. 4. 2021

Podrobné informace o způsobu konání zápisu do první třídy a potřebné tiskopisy naleznete ve složce  – Zápis do ZŠ a MŠ.