Pešanová Růžena
vedoucí vychovatelka ŠD a mimoškolní činnosti
ruzena.pesanova@skolahranicka.cz
581250822
Chytková Lenka
vychovatelka ŠD
lenka.chytkova@skolahranicka.cz
581250822

Obořilová Anna

vychovatelka ŠD

anna.oborilova@skolahranicka.cz

581250835

Vychovatelka školního klubu:

Mgr. Dohnalová Večerková Hana
vychovatelka ŠD
dohnalova.vecerkova@skolahranicka.cz