INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUncategorized

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

Základní škola

– umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací

– pokračuje rotace tříd 2. stupně

– ruší se povinnost homogenních tříd a skupin

Školní družina

– provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin

– ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně

    do základních škol

Frekvence preventivního antigenního testu

– dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti

    žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně

    3 pracovní dny /testování pondělí a čtvrtek/

– 1. stupeň – jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu

    Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu

    testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

– zaměstnanci ve školství se testují ve frekvenci jedenkrát týdně.