Obnovení výuky

Oznamujeme Vám, že dne 12. 4. 2021 dochází k obnovení výuky na 1.stupni základní školy a v mateřské škole. Organizace obnovení rotační výuky v ZŠ:

12.4 . 2021 – 16. 4. 2021 – prezenční výuka třídy 1. A, 2. A

19.4. 2021 – 23. 4. 2021 – prezenční výuka třídy 3. A, 4. A, 5. A

MŠ – obnovení provozu od 12. 4. 2021 – pouze děti předškolního věku.

Podrobné informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek a vedoucí učitelky mateřské školy e-mailem .