Zápis do 1. třídy se koná v termínu od 6. 4. 2021 – 23. 4. 2021

Zápis do 1. třídy se koná v termínu od  6. 4. 2021 – 23. 4. 2021

Podrobné informace o způsobu konání zápisu do první třídy a potřebné tiskopisy naleznete ve složce  – Zápis do ZŠ a MŠ.