Zápis do mateřské školy se koná v termínu od 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021

Zápis do mateřské školy se koná v termínu od 3. 5. 2021 – 13. 5. 2021

Podrobné informace o způsobu konání zápisu do mateřské školy a potřebný tiskopis naleznete ve složce – Zápis do ZŠ a MŠ.